30 juni 2010

Flensburgsresan

Flottans Mäns Sångarlag i Västervik gjorde en resa till Flensburg 13 till 16 april 2010.

Sångarlaget hade sparat ihop till resan sedan laget bildades. Resans mål var att i Flensburg träffa Flottans Mäns motsvarighet Maritime Vereinigung Flensburger Förde e. V.

Bo Nord hade för flera år sedan fått kontakt med denna förening för att försöka bilda en kamratförening. Med detta lyckades vi bra. Vi blev väl mottagna av våra nya tyska vänner.

Günter Thye är ordförande i MVFF-föreningen och Werner Hupfeld är ordförande i norra regionen av Deutschen Marinebund e.v. Vår resa blev en pr-resa för Flottans Män i Västervik och för Västerviks stad. Här kommer några bilder från vår resa till Flensburg.Sångarlaget får information om Marinmuseet Mürwik, Flensburg

Ratten från den Kejserliga lustjakten

Flaggan till Grossadmiral Hans von Köster

Grossadmiral Hans von Kösters ”cv”

Kaptensunifomen från filmen ”das Boot”

Tyskland i Kina

Sångarlaget på trappan till Marinskolan Mürwik, Flensburg

Sångarlaget på trappan till Marinskolan Mürwik, Flensburg

Bo Nord överlämnar FM standar till Museets guide

Landningsbryggan och trappan upp till Marinskolan

Marinskolan Mürwik, Flensburg

Marinskolan Mürwik

Marinskolan Mürwik

Werner Hupfeld berättar om Marinskolans historia och aulan i synnerhet

Marinskolan Mürwik, har 100 årsjubileum i år. Günter Thye överlämnar därför en jubileumsplakett till Flottans Män i Västervik. Bo Nord mottager plaketten

Takkronan i aulan

Överlämnande av Västerviks Standar till Stadtpräsident Dr. Christian Dewanger
Överlämnare Bo Nord och Christer Warfvinge

En Noshörning smyckar Rådhusets fasad

Från krigskyrkogården. Svensk och Norsk fredsbataljon var stationerad 1848-50


Stupad Norsk soldat

Altartavlan från Flensburgs äldsta kyrka, som många gånger varit dansk

Votivskepp från kyrkan som för Dansk flagg

Günter Thye överlämnar gåva till Bo Nord

Günter Thye överlämnar vapensköld till Bo Nord

Förbrödringsskål

Bo Nord överlämnar Västerviks Standar till Günter Thye
Günter Thye visar upp standaret

Bo Nord överlämnar Flottans Mäns Standar till Günter Thye

Segelskolfartyget Gorch Fock mellan isberg

Inga kommentarer: