8 okt. 2008

STYRELSEN 2008

Carl-Erik Edström
Ordförande
gravkonst@swipnet.se

Bo Nord
Sekreterare
familjennord@bredband.net

Rolf Grönberg
Vice Ordförande/Klubbmästare

Hans Lundqvist
Kassör

Rune Lundin
Vice Sekreterare

Åke Revelj
Klubbmästare

Christer Warfvinge
Barmästare/styrelsemedlem

Per Andersson
Styrelsemedlem

Karl-Erik Johansson
Styrelsemedlem

Bo Andersson
Stugfogde

Mail till FM Västervik
vastervik@flottansman.se

Inga kommentarer: